avtryck

avtryck

Informationsskyldighet enligt §5 e-handelsrätt, §14 Bolagsordning, §63 Kommersiell beställning och upplysningsskyldighet enligt §25 Media Act.

Liana Glendy Poschusta E.U.
Liana Glendy Poschusta
Arsenalstrasse 14,

1100 Wien,

Österrike

 

Atu76267228

Företagsobjekt:Frakt och internethandel
E-post: info@dreamofglendy.com

Medlem i: Ve
Professionell rätt: Företagskod: www.ris.bka.gv.at

Övervakningsmyndighet / Kommersiell myndighet: Magistrat 10 Wien
Professionell titel:Återförsäljare
Tilldelningsstat: Österrike

GISA-nummer: 33016412